CỘT ĐÈN CAO ÁP

CỘT ĐÈN CAO ÁP thường được gọi là TRỤ ĐÈN CAO ÁP phục vụ chiếu sáng công cộng và các chiếu sáng phù hợp, CỘT ĐÈN CAO ÁP đạt tiêu chuẩn CSVN và Quốc tế