CỘT ĐÈN GIÀN NÂNG HẠ 17M - 45M

CỘT ĐÈN GIÀN NÂNG HẠ 17M - 45M sử dụng cho mục đích chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường phố, quang trường, ….