CỘT ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

CỘT ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI chính là bộ phận đỡ đèn và tấm pin năng lượng mặt trời. Nó chính là thành phần chính để tạo nên một hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời vì mọi thiết bị khác đều được lắp đặt trên hoặc xung quanh cột đèn này.