CẦN ĐÈN CAO ÁP

Cần Đèn Cao Áp là một trong những bộ phận quan trọng trong cột thép cột đèn cao áp, được làm cùng chất liệu với thân cột đèn. Tùy thuộc vào mỗi công trình, dự án yêu cầu mà đưa ra yêu cầu các loại Cần Đèn Cao Áp phù hợp nhất.